Wat is je doelstelling?

De spiermassa opbouw van de man en de vrouw

Mannen en vrouwen verschillen op veel gebieden van elkaar. Zo verschilt de lichaamsbouw van een man bijvoorbeeld sterk ten opzichte van een vrouw. Dit heeft ook directe gevolgen voor de spiermassa opbouw van een man en een vrouw. Naast het verschil tussen mannen en vrouwen is het zo dat ieder mens apart ook nog eens anders is. Zo verschilt de lichaamssamenstelling. Deze wordt beïnvloed door de genen die iemand heeft. Wanneer de ouders bijvoorbeeld slank zijn, dan is de kans groot dat hun kind ook slank zal zijn. Andersom geldt dit natuurlijk ook voor kinderen van ouders die wat meer gezet zijn. Hier heb je beperkte invloed op.

Door te sporten en gezond te eten kan wel het lichaamsvetpercentage gereduceerd worden. Dit kan worden gecombineerd met een toename van de spiermassa. Sommige mensen denken dat het bezoeken van de sportschool voldoet voor het opbouwen van spiermassa. Echter is gezonde voeding een andere grote factor die niet vergeten mag worden. Zonder gezonde en gevarieerde voeding loopt de opbouw van spieren ernstige vertraging op. Daarnaast is het ook belangrijk om genoeg water te drinken, stress te vermijden en genoeg rust te nemen na een training. Denk hier dus aan bij de opbouw van spiermassa voor zowel de man als de vrouw.

De spiermassa van een man

Als man wil je het liefste die blokjes op je buik hebben met een mooie hoeveelheid arm- en beenspieren. Sommige mannen bezoeken dan ook de sportschool om indruk te maken op de vrouwen. Dit kan een motivatie zijn voor mannen om te beginnen met fitnessen. Een andere motivatie voor het opbouwen van spiermassa als man is een nieuwe gezonde levensstijl. Wanneer je wilt beginnen met het opbouwen van spiermassa als man, dan is het belangrijk om rekening te houden met het spiermassa percentage van de man en de gemiddelde spiermassa van de man. Een uitwerking van deze twee begrippen volgt hieronder.

Het gemiddelde spiermassa percentage van een man

Het spiermassa percentage van een man zegt iets over de hoeveelheid spieren van een man ten opzichte van het hele lichaam. Een hoog spiermassa percentage betekent dat een persoon vaak gespierd is en dus een afgetraind lichaam heeft. Het percentage spiermassa van man hoort te liggen tussen de 40% en 48%. Voor mannen die minder dan 40% spiermassa hebben geldt dat zij meer kunnen doen om een afgetraind lichaam te krijgen. Daarnaast geldt voor mannen met een spiermassa percentage boven de 48% dat zij minder moeten trainen. Deze te hoge hoeveelheid spieren is niet gezond, tenzij iemand natuurlijk een bodybuilder is. Verminder de opbouw van spiermassa dan en probeer onder die 48% uit te komen.

Gewicht verliezen, vet verliezen

Gewicht aankomen, massa creëren

Hetzelfde gewicht behouden

De gemiddelde spiermassa van een man

De gemiddelde spiermassa van een man komt uit op ongeveer 30 kilo voor een man die 75 kilo weegt. Belangrijk om te vermeldden is dat het hier om een gemiddelde gaat. Voor jongere mannen en oudere mannen geldt dat het gewicht lager ligt. Zo loopt de hoeveelheid spiermassa bij mannen vanaf 36 jaar al terug. Mannen van 75 jaar en ouder hebben bijvoorbeeld gemiddeld een spiermassa van 22,5 kilo. Deze gewichten zeggen echter niet heel veel, aangezien hier uit wordt gegaan van een man met een gewicht van 75 kilogram. Om het gewicht en percentage van de spiermassa uit te rekenen, kan er gebruik worden gemaakt van speciale weegschalen. Deze weegschalen geven een indicatie van zowel het gewicht als het percentage spiermassa.

De spiermassa van een vrouw

De spiermassa van een vrouw ligt gemiddeld genomen lager dan de spiermassa van een man. Dit heeft ermee te maken dat de bouw van een man is gericht op het jagen op een prooi en hierbij meer energie en spieren nodig waren. De vrouw is van oudsher een verzamelaar en had veel minder energie en spieren nodig om deze taak uit te voeren. Deze kijk op hoe het lichaam is samengesteld is tevens de verklaring voor de lagere spiermassa van de vrouw.

Het gemiddelde percentage spiermassa van een vrouw

Het percentage aan spiermassa van vrouwen ligt tussen de 34% en 44%. Voor vrouwen geldt hierbij wel hetzelfde als voor mannen als het gaat om <34% en >44%. Zo kunnen vrouwen die onder de 34% scoren meer trainen en gezonder eten om meer spiermassa op te bouwen. Vrouwen die meer dan 44% spiermassa hebben moeten serieus overwegen om de opbouw van spiermassa te minderen. Deze intensieve trainingen voor de grote opbouw van de spiermassa kunnen een negatieve invloed hebben op het lichaam.

De gemiddelde spiermassa van een vrouw

De gemiddelde spiermassa van een vrouw ligt met 20 kilo dus zo’n 10 kilo lager dan bij mannen. Bij de berekening van dit gemiddelde gewicht aan spiermassa moet wel vermeld worden dat het gaat om een vrouw met een gewicht van 72 kilo en een lengte van 167,4 cm (CBS). Het gaat hierbij dus om een gemiddelde van de gezonde spiermassa van een vrouw. Net als bij mannen geldt hier ook dat het percentage bij jongere vrouwen onder de 18 en vrouwen boven de 36 lager ligt. Zo heeft een vrouw van 76 kilo, gemiddeld 18,7 kilo spiermassa. Dit geldt uiteraard voor een vrouw met een lengte van 167,4 cm en een gewicht van 72 kilo.

Spiermassa man en vrouw

De gemiddelde percentages spiermassa van mannen en vrouwen verschillen dus sterk. In onze voorbeelden gaat het echter om gemiddeldes. Om een goede berekening te maken van de daadwerkelijke percentages, kan het beste een bezoek worden gebracht aan een consultant. Ligt het percentage lager dan het gemiddelde? Dan is het aan te raden om gezonder te eten en meer te trainen om zo de opbouw van spiermassa te verbeteren. Het gebruik van een voedingsschema kan ervoor zorgen dat dit sneller en eenvoudiger wordt behaald. Het voedingsschema kan dienen als een stok achter de deur, waardoor jij die doelstelling van dat mooie gewicht wel behaald!