Algemene voorwaarden

Als deelnemer aan het Voedingschema.nl programma gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Deelnamesom en betaling
1. De deelnamesom van € 29,95 euro inclusief BTW geldt per voedingsschema, tenzij er een korting actief is.
2. Deelname aan Voedingschema.nl geschiedt bij vooruitbetaling.
3. Het is mogelijk dat de zorgverzekeraar deelname aan Voedingschema.nl vergoedt. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van de deelnamesom aan Dieetschema.nl. Als de zorgverzekering niet uitkeert, zal het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd worden.
4. Het vergoedingenoverzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op dit overzicht kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of fouten bevatten. De organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van dit document en de daarop verstrekte informatie. De organisatie staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de vermelde informatie over genoemde vergoedingen en zorgverzekeraars.

Artikel 2 Annulering van het voedingsschema
1. Na het betalen van het voedingsschema is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren omdat het een digitale dienst betreft. De deelnemer doet dan ook afstand van zijn herroepingsrecht. 

Artikel 3 Gezondheid en veiligheid
1. Hoewel de organisatie alle zorg besteedt aan veiligheid en gezondheid is deelname aan het programma volledig voor eigen risico van de deelnemer. Voedingschema nl kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden.
2. Indien de deelnemer bestaande medische klachten heeft, dient de deelnemer te overleggen met de behandelend arts of deelname aan het programma verantwoord is.
3. Het programma is niet geschikt voor personen met een (erkende) eetstoornis, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, anorexia nervosa en/of boulimia nervosa.
4. Voedingschema.nl is niet ontwikkeld voor zwangere vrouwen, mensen met medische klachten waarbij een aangepast dieet om medische redenen noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, diabetes, hart- en vaatziekten, nierziekten. Om die reden mogen deze personen zich niet inschrijven voor of deelnemen aan het programma. Indien de deelnemer toch deel wil nemen aan Voedingschema.nl, is schriftelijk toestemming van de (huis)arts een voorwaarde.

Artikel 4 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. Het programma is gericht op het inzicht geven in en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Hierbij hoort ook inzicht in gewichtscontrole. Ondanks dit uitgangspunt geeft de organisatie geen enkele garantie ten aanzien van enig gewichtsverlies/gewichtstoename.
2. De organisatie is in ieder geval niet aansprakelijk:
a. voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. indien de deelnemer relevante bijzonderheden en/of omstandigheden verzwijgt, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, medisch en/of conditioneel, die van invloed kunnen zijn op het programma of die een (bijzonder) gevaar voor de gezondheid (kunnen) opleveren.
3. De organisatie is niet aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade kan en/of heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering.
4. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie verstrekt, opgesteld of uitgegeven door derden.

Artikel 5 Privacy bepaling
1. Voedingschema.nl zal persoonlijke informatie niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming.
2. Voedingschema.nl zal uw e-mail adres gebruiken om u te informeren over uw voedingsschema.

Artikel 6 – Levering
1. Na ontvangst betaling zal Voedingschema.nl uiterlijk binnen 30 minuten tot 1 uur na bestelling worden geleverd. Uiterlijk binnen 24 uur bij een technische fout.
2. Het voedingsschema zal in een gestructrueerde PDF naar het opgegeven e-mail toegezonden worden.

Artikel 7 – Voedingssupplementen
1. De voedingsschema’s maken standaard gebruik van eiwitshakes (whey eiwit). De voedingssupplementen zijn niet inbegrepen bij de prijs en zullen apart moeten worden gekocht op de website van de betreffende aanbieder. Wij informeren hierover in de toegezonden mail.